Connect with us

บทความ

แก้วที่แต กไปแล้ว ต่อยังไงมันก็ไม่เหมือนเดิม “ความรู้สึกก็เช่นกัน”

การทำให้คนอื่นเสี ยคว ามรู้สึ ก ไม่ว่าจะด้วยการกระทำหรือคำพูด มันก็เหมือนกับการทำแก้วตกแต กนั่นแหละ เมื่อความรู้สึกคนเรามันสู ญเสี ยไปแล้ว มันก็ไม่มีทางที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้ว

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภาพแก้วร้าว

.

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภาพแก้วน้ำมีที่จับ
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภาพแก้วร้าว

.

More in บทความ